Portada del libro La llei de propietat horitzontal de catalunya

La llei de propietat horitzontal de catalunya

Rafael López-Feal Ramil
No ficción
Páginas
172 páginas
ISBN
ISBN: 978-84-17055-29-5
Precio papel
PVP (papel): 12,00

Dónde comprarlo

Libro no disponible

Compartir

Sobre el libro

Aquest primer llibre sobre el tema convivència/conflicte pretén integrar la Llei que estableix els drets i deures de veïns i propietaris en comunitats de veïns, la gestió de cada comunitat i la prevenció dels múltiples i diversos conflictes que acompanyen a la convivència en comunitats en les quals cal harmonitzar espais privatius i espais compartits.
El libro, a més d’una PRESENTACIÓ, es configura en tres apartats INTEGRATS.
En la PRIMERA PART del llibre, sota el títol ”El Règim de la Propietat Horitzontal a Catalunya”, ES VALORA la Llei vigent 5/2015, de 13 de maig, en relació amb la Llei derogada 5/2006, de 10 de maig. Els articles que desenvolupen aquesta Llei es poden consultar en el DOGC i en el BOE. També ES POT CONSULTAR EN CATALÀ I CASTELLÀ a la pàgina web https://rafaellopezfeal.wordpress.com. Aquests documents estan al servei gratuït de comunitats de veïns i d’associacions de veïns.
En la SEGONA PART del llibre s’exposen els models de gestió compartida de comunitats de propietaris regides per la Llei de Propietat Horitzontal vigent a Catalunya des de l’1 de juny de 2015. Aquests models poden ser útils, sobretot, en comunitats en les quals no existeix secretari/administrador extern.
EL TERCER APARTAT del llibre es desenvolupa en l’EPÍLEG, en el qual s’exposen una sèrie d’exemples prototipus de conflictes en comunitats de veïns. Per a la seva prevenció o desenllaç constructiu es pren com a referència el llibre COM ORIENTAR ELS CONFLICTES HUMANS. EXEMPLES A DEBAT.
Aquest és el primer llibre que l’autor publica en la nostra editorial i que dedica al tema convivència/conflicte.
En la PRESENTACIÓ del llibre exposa les múltiples raons per les quals tracta el tema en el context de les comunitats de veïns. Entre aquestes raons destaca el fet que en un món cada vegada més urbanitzat les comunitats de veïns poden ser una escola de civisme i tolerància o de incivisme i d’intolerància.
També destaca que les comunitats de veïns poden convertir-se en un lloc de convivència responsable si apostem pel coneixement de la Llei, pel diàleg, per la cultura de compartir responsabilitats amb “els altres” i pel principi de fer compatibles els espais privats i els espais comuns d’una comunitat.

Sobre el autor/a

Rafael López-Feal és doctor en Ciències de l'Educació i diplomat en Psicologia i ha estat Professor de la Universitat de Barcelona durant 40 anys, fins a la seva jubilació l'any 2008.
A més, ha estat aprenent i operari a l'Empresa Nacional Bazán de El Ferrol i en la seva tesi Doctoral, llegida l'any 1973 sota el títol “Condición de clase y orientación professional”, planteja els problemes ideològics associats a l'orientació professional com a promoció social. També exposa els problemes personals, familiars i socials que pot crear aquest tipus de promoció respecte a l'entorn social i familiar del qual es procedeix i al nou entorn. Un resum d'aquesta tesi es va publicar a la Revista Cuadernos de Pedagogía, l'any 1975.
Després de jubilar-se es dedica a viatjar, a caminar per rutes de muntanya en el Pirineu, a recollir bolets i a cultivar un hort urbà a Barcelona. A més, des del seu compromís amb el seu entorn comunitari i social i des del seu convenciment que un altre món és possible, ha publicat quatre llibres des de l'any 2009 sota els títols “Cómo orientar los conflictos humanos: Ejemplos en comunidades de vecinos” (2009), “Cómo prevenir los conflictos en comunidades de vecinos: La Ley de Propiedad Horizontal” (2009), “Los cambios mentales y la justicia en un mundo en crisis” (2013) y “La Ley de Propiedad Horizontal de Cataluña como norma de convivencia en comunidades de vecinos” (2017). Aquests dos últims llibres s'han publicat en castellà i en català.

Autor del libro

Tenemos todo lo que necesitas para publicar tu libro

crosscross-circle